dimarts, 22 de febrer de 2011

MANIFEST 2011. "El seu demà és avui".

Durant aquesta campanya i amb el lema: “El seu demà es avui”, exigim el compliment de l’Objectiu 4 del Mil·leni: “Reduir la mortalitat infantil”.LA NOSTRA DENÚNICA
-Cada hora moren més de 1.000 menors de cinc anys per causes que es podrien evitar fàcilment, i, cada minut, en moren 9 per causes associades a la desnutrició.

-El 70% d’aquests menors mora causa de sis trastorns: diarre, malària, pneumònia, infeccions neonatals, part prematur i falta d’ixigen en néixer.

-A mès d’aquestes causes de mortalitat infantil, és fonamental tenir en compte que la meitat de totes aquestes morts tenen el seu origen en:

*La desnutrició, de vegades durant generacions, de les mares i els nens.
*La manca d’aigua neta.
*La manca de sanejament adequat.

-Un alt percentatge d’aquetes morts té lloc en el primer mes de vida.

-Les majors taxes de mortalitat es registren a l’Àfrica subsahariana i a l’Àsia meridional.

En la mesura que aconseguim reduir els nivells de pobresa, analfabetisme, malaltia i desnutrició, estarem posant les bases per a reduir moltes de les causes de la mortalitat infantil.

Qualsevol mesura que s’adopti en aquesta primera etapa de la vida és decisiva, no només per a la supervivència dels nens, sinó per al seu posterior desenvolupament.

DECLAREM

-L’Església, a través de la seva Doctrina Social, és perseverant en la defensa de la vida dels més idnefensos, els nens, i en la promoció de la família com a millor context per al naixement i el desenvolupament de les seves vides. Déu va triar néixer en una família i es va fer nen com nosaltres. Tot nen és imatge de Déu.

-La Declaració dels Drets del nen, de 1959, proclama que els nens tenen dret a créixer en el si d’una família, a l’atenció mèdica, a l’educació i, en tot cas, a una protecció especial.

-La Convenció sobre els Drets del Nen, aprovada el 1979, estableix les normes universals sobre la protecció de la infància i, en canvi, els riscos que l’amenacen segueixen sent molts i molt complexos.

-Els ODM pels que fa deu anys, 189 estats es van comprometre a reduir la taxa de la mortalitat infantil en dues terceres parts, abans del 2015. És el que el món reivindica com el quart Objectiu de Desenvolupament del Mil·leni.

Són tres compromisos internacionals dels quals no es donen raons convincents pel seu incompliment i sí motius per témer que falta voluntat per dur-los a terme.

ENS COMPROMETEM

-A seguir treballant per un desenvolupament humà i integral i solidari i per escurçar la distància entre els països menys desenvolupats i els països rics.

-A seguir contribuint a erradicar la fam i la pobresa i a millorar les condicions de vida de cada vegada més persones.

-A lluitar per reduir la mortalitat infantil i per una infància sana i sense riscos, a través de projectes on els objectius siguin la protecció dels infants, la formació de la dona, la capacitació de personal sanitari i la creació de condicions adequades per al desenvolupament d’una vida digna.

-A seguir reclamant als nostres poders públics i altres institucons que adoptin polítiques de cooperació coherents amb la defensa de la vida des de la concepció fins al final natural, el dret a la maternitat sana i saludable i la dignitat dels nens.

L’amor preferencial pels pobres és una opció fonamental de l’Esgñésia, que ella proposa a tots els homes de bona voluntat.

I aquest amor, té davant seu molta feina a la que Mans Unides vol contribuïr, perquè ens impulsa a la denúncia, a la proposta i al compromís.

Els nens són el futur de la societat.
El seu demà és AVUI i depèn de nosaltres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada